Algemene Voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden van ALV Productions
Deze algemene huurvoorwaarden zijn van kracht voor alle overeenkomsten waarbij ALV Productions, verder genoemd bij ALV, goederen aan derden in huur afstaan. De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met, deze algemene voorwaarden. Download de algemene voorwaarden. 

 

 

Goede samenwerking qua productie HMH

- Dino Sinanovic - IBIZA XPERIENCE BV -