Disclaimer

Disclaimer

Juridische informatie en privicaybeleid


Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van ALV Productions hierna alleen aangeduid als afgekort "ALV " (zie voor meer informatie: algemene voorwaarden) Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door de online marketeer van ALV  (jeroen@alvproductions.com ). Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren de ALV  of haar derden toe. Het is verboden zonder voor voorafgaande schriftelijk akkoord van ALV  de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe :

Persoonsgegevens

ALV  verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een informatieformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van ALV  met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met ALV contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@alvproductions.nl

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

ALV  kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de ALV -website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. 

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. ALV staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. ALV is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. ALV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. ALV heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door ALV houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Feedback

ALV Productions maakt gebruik van de feedback tool van de Feedback Company. Tevrede  maar ook ontrevreden klanten kunnen hier geheel vrijblijvend feedback geven. Wilt u feedback geven? Dat kan via deze link: Geef Feedback! 

 

 

ALV Verhuur

verhuur-1.jpg

Benieuwd?

Ga naar ALV Rent>>

Evenementen & Producties

Wij zijn niet alleen gespecialiseerd in verhuur en verkoop, wij bieden ook een zogenoemd alles-in-één concept aan. Of het nou gaat om bedrijfs- of sportevenementen, festivals, musical, installaties of besloten feesten, Wij verzorgen de gehele technische productie voor u. Neem een kijkje in ons porfolio voor wat impressies. 

Portfolio »

Contact

Wij leveren audio, licht en video over heel Nederland. Heeft u interesse in één van onze diensten of wilt u wat vragen?

Stuur ons een e-mail of bel 071 - 800 9998

Contact »

 

Goede samenwerking qua productie HMH

- Dino Sinanovic - IBIZA XPERIENCE BV -